Yaşlılar İçin Bakım Maaşı

Evde Bakma Aylığı Bin Lira Olacak
Pek yaşlı yahut bir engeli olarak bakıma muhtaç durumdaki şahısların bakımını üstlenen ve işte bu bireylerin bakımı ila ilgilenen bireylere hanede bakım maaşı ödenir. İşte bu gelir devlet tarafıyla verilmekte aynı zamanda şuan da itibari ile beraber 924 Lira. 2017 senesine girerken bir müjde geldi bununla birlikte hanede bakım maaşına yeni sene ile birlikte YüzdeSekiz zam geleceği aktarıldı. Bu zam ile birlikte Hanede Bakım Maaşı 1000 Tl Olmaktadır . Halkın pek çok kısmı henüz bu şekilde bir işlemden habersiz olduğu gayesiyele söz konusu yazıyı okuyan bireylerin etraflarında bu şekilde bulunan insanlara öğütte bulunarak, devletin yapmış bulunduğu bu avantajdan faydalanmalarını söylemiş olmaları elzemdir. Şu ana değin Beş yüz bin şahıs bu destekten faydalansa bile yurdumuzda maateessüf bir sürü familya işte bu işlemden habersiz.
Hükümetin vermiş olduğu bu maaştan sayfamızı takip edenlerin bilgisi vardır ve nasıl alınacağı alanında evde bakım maaşı 1000 lira bile bilgilendirmeleri önceleri yapmıştık. Ancak yeni yeni okuyucularımız adına tekrar etmekte fayda vardır. Hanede bakım maaşı alınabilmesi adına evde bakıma muhtaç bireyin tam teşekküllü belirli bir hastaneden sağlık kurul raporu alması gerekmektedir ve ayrıca söz konusu rapor neticesi Yüzde 50 ve de yukarısında herhangi bir özürünün olduğuna ilişkin yazı var olması gerekmektedir. Bununla beraber söz konusu rapor içeriğinde dahil olan “ağır engelli” kısmında da evet onayının bulunması gerekir. Söz konusu işlemin yanı sıra öbür bir bilgi bile; dairede bakıma muhtaç olan kişinin yaşadığı hanede ki şahısların maaşlarının, hane halkından bulunan kişi için düşen gelirin altıyüzyedi TL ’den aşağı seviyede var olması zorundadır. Misalen dairede 5 kişi varsa, çalışanların aylıkları toplanır ve ayrıca beşe bölünür gelen rakam 606.95 TL 'ndan aşağı seviyede ise böyle maaşı alma hakkı kazanırsınız. Evde bakma aylığı özürlü olan şahısa değil bakımını üzerine alan insana verilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *